Energetika

Elektřina

 • Obchod s elektřinou.
 • Distribuce elektřiny.
 • Rozvodna VN – 3 přívodní linky 22 kV.
 • Síť vlastních trafostanic 22 kV v areálu.
 • Možnost připojení do sítě 22 kV a 230/400 V.
 • Online sledování odběrů.
 • Možnost poskytnutí online údajů o vlastním odběru zákazníkům.

Plyn

 • Obchod se zemním plynem.
 • Distribuce zemního plynu.
 • Provozování středotlakého rozvodu zemního plynu v areálu.
 • Online sledování odběrů.
 • Možnost poskytnutí online údajů o vlastním odběru zákazníkům

Voda

 • Výroba a dodávky pitné vody.
 • Vlastní vodárna v blízkosti obce Tišnov.
 • Realizace vodovodních přípojek.
 • Provozování sítě dešťové a splaškové kanalizace v areálu.
 • Online sledování odběrů.
 • Možnost poskytnutí online údajů o vlastním odběru zákazníkům.

Hlasové služby

 • Vlastní telefonní ústředna s kapacitou 1300 linek s možností provolby (+420 541 10x xxx).
 • Telefonní rozvody po celém areálu, možnost využití pevných telefonních linek.
 • Přesměrování hovorů na jinou pobočku nebo mobilní telefon např. v době nepřítomnosti.
 • Možnost konferenčních hovorů.
 • Výhodné ceny místních, meziměstských a mezinárodních hovorů.
 • Podrobný výpis volání v rámci měsíčního vyúčtování.
 • Pronájem dvou a vícedrátových okruhů v areálu (využití pro telefonní a datové služby externích poskytovatelů).

Číslo osvědčení ČTÚ 2348

 • Hlasové služby provozujeme na digitální telefonní ústředně Schrack MD 110 podle obecně platného technického standartu.
 • Analogové účastnické rozhraní 2drát: konektor RJ11F
  Technický standard:
  • TR101973 – tóny generované sítí.
  • ETS300648 – identifikace volající přípojky CLIP.
  • ES201970 – fyzikální a elektrické parametry pro krátké a střední délky vedení.
  • ES201235 – tónová volba DTMF.
  Služba je dostupná pouze v areálu TOS Kuřim.

Odkazy

Použitá rozhraní, ceník telekomunikačních služeb, VOP

Internet

 • Pravidelné zvyšování konektivity do sítě internet dle potřeb zákazníků
 • Trvalé vysokorychlostní připojení k internetu
 • Bez limitu množství přenesených dat
 • Bez časového omezení
 • Stejná rychlost pro stahování i odesílání dat
 • Výběr z velkého množství tarifů
 • Možnost garantované rychlosti připojení
 • Připojení prostřednictvím sítě LAN, optikou, VDSL modemy, WiFi
 • Možnost poskytnutí veřejné IP adresy zdarma v případě potřeby
 • Online přístup k aktuálním grafům využití připojení
 • Bezplatná technická podpora, trvalý dohled nad provozem sítě
 • Dostupnost služby pro město Kuřim prostřednictvím technologie WiFi

Připojení do sítě je realizováno těmito způsoby:

 • bezdrátovým spojem v bezlicenčním pásmu 2,4 a 5 GHz podle obecně platného technického standardu IEEE 802.11 a, b, g, n.
 • přes stávající telefonní rozvody pomocí VDSL modemů (pouze v areálu TOS Kuřim) podle obecně platného technického standardu IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x,  ITU-T (G.993.1, G.993.2).
 • prostřednictvím sítě LAN (pouze v areálu TOS Kuřim a vybrané objekty) podle obecně platného technického standardu IEEE 802.3, 802.3u.

Odkazy

Použitá rozhraní, ceník telekomunikačních služeb, VOP

Technická podpora

Grafy datového a paketového toku

Na těchto odkazech si můžete prohlédnout grafy datového a paketového toku z vaší IP adresy

Přidělování IP adres pro klienty

Vaše připojení je vázáno na MAC adresu síťové karty počítače. V případě změny zařízení (síťové karty) je nutné nahlásit novou MAC adresu. V opačném případě Vám nebude konektivita do sítě Internet umožněna. Pokud není určeno jinak, není třeba v počítači nic nastavovat. Ve vlastnostech TCP/IP protokolu síťové karty je nastaveno (standardní nastavení Windows):

 • získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky,
 • získat adresu serveru DNS automaticky.

Neměňte nic na tomto nastavení. Ruční zadání IP adresy je nutné pouze v ojedinělých případech (např. přidělení veřejné IP adresy), podrobnosti Vám v tomto případě sdělí servisní technik.

Nastavení serveru odchozí pošty (SMTP)

Pokud používáte poštovního klienta (Outlook apod.), otevřete nastavení svého poštovního účtu a do položky Server pro odchozí poštu (SMTP) napište:

smtp.kurim.energetika-kurim.cz
nebo
mail.energetika-kurim.cz

Nezatrhujte požadavek na ověření. Server příchozí pošty (POP3) nechte beze změny, případně nastavte podle poskytovatele vaší emailové schránky (např. tiscali má pop3.tiscali.cz, email má pop3.email.cz, seznam má pop3.seznam.cz atd.)

V případě problémů s odchozí poštou vyzkoušejte obě možnosti!

Monitorování technologických procesů

Monitoring energií

 • Nepřetržitý dohled obsluhy v rámci držení nepřetržitého energetického dispečinku.
 • Monitoring vybraných technologií – topení, vodoměry, plynoměry, teploty.
 • Možnost online zákaznického přístupu.


Kamery

 • Provozování vlastního kamerového systému s možností ukládání záznamu.
 • Nepřetržitý dohled obsluhy v rámci držení energetického dispečinku.
 • Možnost online zákaznického přístupu.

Systém je registrován na UOOU pod číslem 00042603.

Správa areálu

 • Údržba zeleně, sečení trávy.
 • Letní a zimní údržba komunikací.
 • Opravy komunikací.
 • Provozování a údržba veřejného osvětlení.
 • Veřejná odstavná plocha pro vozidla nad 3,5 t.